top of page

פרויקטים מיוחדים

מגירה בעיצובי לתערוכה ביוזמתה והפקתה של רותם כרמי.
התערוכה והכנסותיה הן תרומה לחקר מחלת ALS שהיא מחלת ניוון שרירים חסרת מרפא.
bottom of page